Večer na nábreží Vodice

Vodice - Bohatá história

Zrod Vodíc je spojený s časom, keď sa začal stavať Kostol svätého Kríža (pri dnešnom hoteli Punta), v roku 1402. Z archívu v Šibeniku z tohto roku sa uvádzajú Vodice prvýkrát. Nevoľníkom z Vodíc bolo nariadené odložiť časť svojich príjmov na výstavbu katedrály v Šibeniku. V tom čase bolo stálo na pobreží len niekoľko málo domov. Konával sa tu jarmok, na ktorom sa vymieňali domáce farmárske a remeslené výrobky za tie, ktoré boli privezené na lodiach. Vodice sú ale fenoménom v jednom ohľade: do konca 19. storočia boli vývozcom pitnej vody. Konieckoncov toto mesto sa rozvinulo vďaka prameňom sladkej vody. Dva z nich sa zachovali na hlavnom námestí ako pamiatka na tradície a staré zvyky. Prameň nebol len miestom, odkiaľ ľudia čerpali pitnú vodu a kde prali prádlo; diali sa tu všetky spoločenské udalosti, rodili sa nové lásky, uzatvárali manželstvá, tancovali kruhové tance a spievali piesne, ľudia sa tu stretávali a rozchádzali, smiali sa a plakali.

Vodice polovice minulého storočiaPočas 15. a 16. storočia bol okolo mesta postavený veľký obranný múr s tromi vežami na ochranu obyvateľov mesta a kontrolu príchodiacich do mesta. Domy sa opierali jeden o druhý a ulice boli také úzke, že sa cez ne voz dostal len veľmi tažko. Niektoré uličky boli dokonca také úzke, že v nich nemohli okolo seba prejsť ani dvaja muži. Týmto bolo pre mesto jednoduchšie brániť  sa pred zimou a nepriateľom. Pred bránami mesta bol postavený hostinec (alebo ako ho nazývame my, bazana). Návštevníci jarmoku tu museli nechať svoje kone a zbrane, týkalo sa to hlavne nepriateľských Turkov. V roku 1878 bola na základoch pôvodnej bazany postavená nová budova,  ktorá je dnes sídlom mestskej knižnice.

Keď pominula hrozba Turkov, obranný múr a veže boli zbúrané a namiesto nich sa postavili obytné budovy z kvalitných kamenných tvárnic. Nanešťastie sa dnes môžeme iba domnievať, kam až siahali tieto múry a kde presne sa nachádzali veže. V centre mesta stojí  Čaricova veža,  postavená v roku 1646. Táto veža nebol postavená ako súčasť pevnosti – bola postavená zámožnou rodinou Fondra ako ich letné sídlo. Môžeme si predstaviť, že ostatné veže vyzerali podobne ako táto. Starí obyvatelia Vodíc si ešte pamätajú vežu Piga, ktorá bola zbúraná po 2. svetovej vojne. Druhá veža sa nachádzala pravdepodobne na Poljane a tretia na dnešnej Ulici Hrvatskih Boraca.

Slnečný deň na nábreží v VodiceVeľké mólo bolo tiež postavené po roku 1646. Vodice v tej dobe získavali veľkú ekonomickú silu. Mesto začalo prosperovať hlavne po tom, čo ho Turci definitívne opustili. Mimo hradby mesta sa začalo stavať viac a viac obytných domov. Populácia začala rásť, takže bol malý kostol  Sv. Kríža príliš malý, aby poslúžil celej kongregácii. Rozhodli sa teda postaviť v centre mesta novú farnosť. Výstavba začala v roku 1746 a pokračovala až do roku 1749. Túto výstavbu viedol slávny barokný staviteľ Ivan Skoko. Vedľa kostola bola postavená zvonica, dielo Vicko Macanovica z Dubrovníka.

V roku 1891 sa Vodice stali samosprávnou obcou, zahrňujúcou Drazice, Pisca, Okit, Rakitnica, Stajice, Vrbice a Tribunj a z mesta sa postupne stávalo silnejšie hospodárske a administratívne centrum.

Dnes sú Vodice renomovaným turistickým mestom, najznámejším na strednom Jadrane s tradíciou dlhou 50 rokov.

 

Odporúčané odkazy:

Turistické združenie

Vodice (oficiálne stránky)